نظرسنجی
سلام من یک مک بوک دارم . اداره ی مهاجرت سوید یک لینک از طریق ایمیل برایم فرستاده که لب تاب من یعنی مک بوک اجازه نمیده وارد ان بشوم ولی همان لینک در لب تاب پسرم که ویندوز ده ...
در حال بررسی 0
آی مك ومك بوك 2 ماه 1 پاسخ 17 دیده شده 0